Asset Publisher Asset Publisher

Ścieżka Edukacyjna Góra Chełmska

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Góra Chełmska” została wybudowana w pobliżu miasta Koszalin.

Ścieżka edukacyjna „Góra Chełmska" znajduje się w granicach miasta Koszalin. Jest najczęściej odwiedzanym szlakiem leśnym wokół ponad 100 - tysięcznego miasta. Na jej przebiegu stworzono trasę biegową „Leśna Piątka”.

Na trasie utworzono pięć tablic edukacyjnych, mających charakter interaktywny oraz trzy miejsca odpoczynku.

Dla bezpieczeństwa osób poruszających się szlakiem, zamontowano kierunkowskazy, oznaczono drzewa na trasie piktogramami oraz zamontowano tablice informacyjne z bieżącą lokalizacją odwiedzających.

Montaż tablic oraz utworzenie miejsc odpoczynku był możliwy dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Lokalizacja ścieżki edukacyjnej na gogle maps:

Ścieżka edukacyjna Góra Chełmska

 

Zasady korzystania ze ścieżki edukacyjnej : „Góra Chełmska” w Nadleśnictwie Karnieszewice

 

 1. Korzystanie ze ścieżki odbywa się na własną odpowiedzialność.
 2. W czasie burz i silnych wiatrów odwiedzający powinni dla własnego bezpieczeństwa opuścić ścieżkę edukacyjną.
 3. Nadleśnictwo nie odpowiada za ukąszenia (kleszcze, pszczoły, osy, szerszenie, żmije, komary itp.) oraz inne zdarzenia wynikłe na skutek spotkania ze zwierzętami.
 4. Wszelkie nieprawidłowości mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo oraz wszelkie dostrzeżone uszkodzenia infrastruktury prosimy niezwłocznie zgłaszać w biurze Nadleśnictwa Karnieszewice: tel. 94 316 84 94, mail: karnieszewice@szczecinek.lasy.gov.pl
 5. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie ścieżki tylko pod opieką dorosłych                             i za zgodą rodziców bądź opiekuna.
 6. Psy powinny być wyprowadzane tylko na smyczy.
 7. W przypadku grup zorganizowanych, osoba odpowiedzialna za grupę (organizator wycieczki) przebywa z uczestnikami cały czas, zobowiązana jest zapoznać uczestników z regulaminem, ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników, a w szczególności:
 1. za zapoznanie się uczestników z zagrożeniami (alergie, ukąszenia) oraz rozpoznaniem czy nie ma przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach,
 2. za zapewnienie aby użytkownicy posiadali odpowiednią odzież, obuwie do korzystania
  z obiektu.
 3. Zapewnia siły i środki do udzielenia pierwszej pomocy.
 4. Odpowiada za pozostawienie porządku po zwiedzaniu.
 1. Opiekunowie grup zorganizowanych dzieci, młodzieży i osób dorosłych są odpowiedzialni za zachowanie swoich podopiecznych.
 2. Za wszelkie uszkodzenia pełną odpowiedzialność materialną ponosi osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.
 3. W trakcie pobytu na ścieżce, w momencie dużej wilgotności powietrza, opadów deszczu lub śniegu, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, ponieważ droga leśna może być śliska.
 4. Nadleśnictwo Karnieszewice nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki i zdarzenia spowodowane nie przestrzeganiem regulaminu ścieżki jak i ogólnych zasad BHP.

Zezwala się na:

 1. Pieszy ruch zwiedzających po wyznaczonej ścieżce w sposób nie powodujący zniszczenia lub uszkodzenia drzew, krzewów oraz innych roślin. Zejście ze ścieżki odbywa się na własną odpowiedzialność.
 2. Nieodpłatne fotografowanie dla celów prywatnych i komercyjnych.
 3. Zbieranie na własne potrzeby opadłych: liści, owoców, nasion, szyszek, pędów i innych części roślin ze ścieżki. Jednocześnie Nadleśnictwo informuje, że zbieranie powyższych elementów roślinnych, odbywa się na własną odpowiedzialność oraz zgodnie z obowiązującą ustawą
  o ochronie przyrody. Należy mieć świadomość, że niektóre rośliny mają właściwości trujące.

Zabrania się w szczególności:

 1. Niszczenia drzew, krzewów oraz innych roślin.
 2. Niszczenia terenu, palenia ognisk.
 3. Niszczenia elementów małej architektury, przenoszenia ławek, koszy, tablic.
 4. Wprowadzania zmian w oznakowaniu kierunków trasy.
 5. Spożywania alkoholu oraz palenia papierosów.
 6. Zakłócania spokoju.
 7. Jazdy pojazdami mechanicznymi i konnymi.
 8. Chwytania i straszenia zwierząt, niszczenia budek lęgowych.
 9. Zaśmiecania terenu.
 10. Rozstawiania namiotów.

Telefony alarmowe:

NUMER ALARMOWY: 112

POGOTOWIE RATUNKOWE: 999

STRAŻ POŻARNA: 998

POLICJA: 997