Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Karnieszewice położone jest w północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim, sławieńskim i grodzkim Koszalin. Od północy graniczy z Morzem Bałtyckim. Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa wynosi 18 984,65 ha, w tym grunty leśne zalesione, niezalesione i związane z gospodarką leśną zajmują powierzchnię 18 246,56 ha.

Leśny Kompleks Promocyjny LASY ŚRODKOWOPOMORSKIE

Leśne Kompleksy Promocyjne to zwarte, duże powierzchnie lasów, często obejmujące terytorium kilku nadleśnictw. Zostały powołane na obszarze całego kraju, dzięki czemu pokazują zmienność warunków siedliskowych, różnorodność składu gatunkowego lasu i złożoność pełnionych przez niego funkcji. W ramach LKP leśnicy promują zrównoważoną gospodarkę leśną, wspierają badania naukowe i prowadzą edukację leśną społeczeństwa.

Polskie lasy

Poland is in the European lead, while concerning the area of all forests. They cover about 29,2 % of the country territory, and grow within the area of 9,1 million hectares. The overwhelming majority of the forests is state owned, of which almost 7,6 million hectares are managed by the State Forests National Forest Holding..

PGL Lasy Państwowe

The State Forests National Forest Holding is the largest organisation in the European Union managing forests, which belong to the State Treasury and celebrating its 90 anniversary this year.