Asset Publisher Asset Publisher

Położenie

Nadleśnictwo Karnieszewice położone jest w północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim, sławieńskim i grodzkim Koszalin. Od północy graniczy z Morzem Bałtyckim. Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa wynosi 18 984,65 ha, w tym grunty leśne zalesione, niezalesione i związane z gospodarką leśną zajmują powierzchnię 18 246,56 ha.

Ukształtowanie terenu Nadleśnictwa Karnieszewice oraz pokrywa geologiczna
to wynik cofania się lądolodu ostatniego północno-polskiego zlodowacenia w stadiale pomorskim. Przeważa teren równinny, niekiedy urozmaicony pojedynczymi wałami moren czołowych. Najwyższym punktem położonym na terenie Nadleśnictwa jest Góra Krzyżanka (Góra Chełmska) zlokalizowana w granicach miasta Koszalin, której wysokość bezwzględna wynosi 136,2 m n.p.m. Najniższym punktem jest brzeg Morza Bałtyckiego.

Nadleśnictwo Karnieszewice leży w dziale wodnym rzek Przymorza, w którym wody odprowadzane są bezpośrednio do Morza Bałtyckiego. Sieć rzeczną w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa stanowią głównie rzeki: Grabowa z Bielawą, Unieść
z Polnicą i Rówienką, Dierżęcinka i Strzeżenica oraz ich dopływy. Największymi jeziorami na terenie Nadleśnictwa są jeziora Jamno (pow. 2240 ha) i Bukowo (pow. 1747 ha), które powstały przez odcięcie mierzejami dawnych zatok morskich.