Asset Publisher Asset Publisher

Leśne pogotowie ptasie

Jeżeli zauważyliście Państwo, że po wykonanych pracach leśnych zostało ścięte drzewo z czynną dziuplą lub gniazdem prosimy o natychmiastowe powiadomienie nas o tym fakcie.

Telefon kontaktowy (również poza godzinami pracy):  883 347 634 - Kinga Trzeciak-Sieprawska.

Leśnicy, przed przystąpieniem do prac z zakresu pozyskania drewna i hodowli lasu, wykonują wizje terenowe polegające na dokładnym przeglądzie wnętrza drzewostanu przeznaczonego do zabiegu. Zidentyfikowane dziuple oraz duże gniazda (użytkowane przez wiele lat) pozostawiane są w stanie nienaruszonym. Pozostałe, zidentyfikowane czynne gniazda (użytkowane jednorazowo), pozostawiane są w stanie nienaruszonym do czasu zakończenia lęgu.

Szczegóły postępowania zawiera Zarządzenie nr 58 /2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Karnieszewice z dnia 30.10.2020 r. w sprawie ustalenia wytycznych w zakresie działań ograniczających przypadki nieumyślnego niszczenia miejsc rozrodu i lęgów ptaków.

Uwaga! Leśnicy nie odpowiadają za pomoc ptakom rannym poza terenem nadzorowanym przez Lasy Państwowe.