Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja Nadleśnictwa Karnieszewice

Nadleśnictwo funkcjonuje na podstawie Regulaminu Organizacyjnego.

Nadleśnictwo funkcjonuje na podstawie Regulaminu Organizacyjnego, który określa organizacje wewnętrzną, zakres zadań komórek organizacyjnych oraz zasady funkcjonowania Nadleśnictwa.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące organizacji jednostki znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Karnieszewice, w zakładce Prawo i Organizacja, pod adresem:

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_karnieszewice/organizacja

UWAGA: Preferowana przeglądarka – INTERNET EXPLORER