Wydawca treści Wydawca treści

Drzewostany referencyjne Nadleśnictwa Karnieszewice

Drzewostany referencyjne

Wykaz kategorii oraz wielkości powierzchni drzewostanów referencyjnych Nadleśnictwa Karnieszewice:

 

Lp.

Kod ostoi

Nazwa kategorii

Powierzchnia (ha)

1.

N

D-stany o cechach zbliżonych do naturalnych oraz
d-stany zachowawcze

35,37

2.

A

Strefy ochrony całorocznej ptaków

66,64

3.

B

D-stany na siedliskach bagiennych

305,34

4.

E

D-stany stanowiące enklawy wśród pól

328,03

5.

G

Grupowe pomniki przyrody

10,80

6.

R

Rezerwaty przyrody

195,18

7.

T

D-stany na obszarach o zwiększonej trudności przy pozyskaniu i zrywce

224,86

8.

W

D-stany na nadbrzeżnych strefach ekotonowych

2,80

9.

Z

D-stany na źródliskach i strefach wysięków

94,19

10.

Ogółem Nadleśnictwo Karnieszewice:

1263,21

 

Materiały do pobrania