Certyfikaty FSC/PEFC

Nadleśnictwo Karnieszewice informuje, iż Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku posiada certyfikaty dobrej gospodarki leśnej.

Lasy HCFV

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF

Drzewostany referencyjne

Drzewostany referencyjne