Wydawca treści Wydawca treści

Zwiększanie możliwosci retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych

W dniu 12 lutego bieżącego roku Nadleśnictwo Karnieszewice zakończyło realizacje pierwszej części projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Program realizowano pod hasłem – "Zwiększanie możliwosci retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych." Osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny w postaci prawie 130 tys. m3 zretencjonowanej wody.

Na terenach leśnictw Sianów oraz Szczeglino zmodernizowano 7 zbiorników wodnych, na których znalazło się 17 obiektów małej retencji w postaci zastawek, jazów, grobli itp.

             Realizacja projektu poprzez wydłużenie obiegu wody w ekosystemie leśnym przyniesie wiele niewymiernych korzyści, np. w postaci poprawy warunków życia zwierząt oraz roślin wodno -  błotnych. Olbrzymie znaczenie ma również fakt, że zretencjonowana woda zasili przyległe siedliska zapobiegając suszy w okresach niedoborów,  natomiast w okresie wiosennym zmagazynuje wody roztopowe i opadowe, zapobiegając lokalnym podtopieniom, tym samym stwarzając optymalne warunki dla rozwoju przyległych drzewostanów.