Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody w Nadleśnictwie Karnieszewice

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej. Pomniki przyrody odznaczają się indywidualnymi cechami, które wyróżniają je wśród innych tworów np. okazałych rozmiarów drzewa.

Pod szczególną opieką Nadleśnictwa znajduje się 40 pomników przyrody, w tym 39 pojedynczych okazów drzew i grup drzew oraz 1 głaz narzutowy. Są to stare okazałe drzewa takich gatunków jak buk pospolity, dąb szypułkowy, jodła pospolita i daglezja zielona. Pomnikiem przyrody jest także głaz narzutowy, znajdujący się w leśnictwie Sowinko.