Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona Lasu w Nadleśnictwie Karnieszewice

Dla leśników ochrona lasu to nie tylko ochrona samych drzew i związanego z nimi surowca drzewnego, ale przede wszystkim jest to ochrona całego ekosystemu leśnego.

Stan sanitarny lasów Nadleśnictwa Karnieszewice określony jest jako dobry.
W lasach Nadleśnictwa nie stwierdzono szkód ze strony przemysłowego zanieczyszczenia powietrza i dlatego lasy Nadleśnictwa są jednymi z najzdrowszych na Pomorzu Środkowym.

Lasy Nadleśnictwa Karnieszewice narażone są natomiast ze strony czynników biotycznych i abiotycznych.

Na terenie Nadleśnictwa w okresie od 1987 do 2004 r. nie nastąpiły gradacje szkodników pierwotnych, jedynie w 2005 roku, Nadleśnictwo zwalczało paprocha cetyniaka, który zaatakował drzewostany sosnowe.

Ograniczenie występowania szkodników wtórnych odbywa się przede wszystkim przez regularne usuwanie wydzielającego się posuszu oraz wykładanie pułapek feromonowych, wyznaczenie i usuwanie drzew trocinkowych, wykładanie pułapek tradycyjnych.
W drzewostanach, na gruntach porolnych, stanowiących 26% powierzchni wszystkich drzewostanów Nadleśnictwa, występuje zagrożenie od patogenów grzybowych zwłaszcza huby korzeniowej i opieńki. W celu ochrony drzewostanów przed chorobami grzybowymi Nadleśnictwo corocznie w trakcie wykonywania cięć selekcyjnych zabezpiecza pniaki po ściętych drzewach biopreparatem.

Od 2000 r. w Nadleśnictwie zaobserwowano zjawisko zamierania drzewostanów jesionowych we wszystkich klasach wieku. Przeciwdziałając temu zjawisku Nadleśnictwo wykonuje cięcia sanitarne usuwając usychające drzewa.

Do czynników abiotycznych wyrządzających szkody w naszych lasach należą głównie huraganowe wiatry, okiść śnieżna, susze i spóźnione wiosenne przymrozki.

Znaczącym problemem w nadleśnictwie są szkody od zwierzyny łownej, jednakże ciągła kontrola realizacji planów hodowlano-łowieckich powoduje, że szkody w lasach stopniowo maleją.