Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo nie pełni nadzoru nad lasami niepaństwowymi.

Wszelkie sprawy związane z powyższą tematyką prowadzą Starostwa Powiatowe w Koszalinie i Sławnie.