Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat Sieciemińskie Rosiczki

Rezerwat przyrody "Sieciemińskie Rosiczki" obecnie należy do najciekawszych florystycznie obiektów na terenie Nadleśnictwa Karnieszewice

Rezerwat przyrody "Sieciemińskie Rosiczki", położony jest za miejscowością Przytok ( drogowskaz w lewo poprowadzi na miejsce) na trasie Sianów – Ratajki – Polanów.  Celem ochrony przyrody rezerwatu jest zachowanie torfowiska przejściowego z charakterystycznymi, rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin - przede wszystkim czterema odmianami rosiczek. Torfowisko obecnie należy do najciekawszych florystycznie obiektów na terenie Nadleśnictwa Karnieszewice, a ze względu na swoje położenie, walory przyrodnicze i malowniczość jest wykorzystywany do edukacji i dydaktyki. Na terenie rezerwatu utworzono kładkę wraz z platformą widokową oraz tablice edukacyjne. Spośród roślin naczyniowych objętych ochroną prawną na terenie rezerwatu występują : turzyca bagienna, rosiczka długolistna, rosiczka pośrednia, rosiczka okrągłolistna, rosiczka owalna, bagno zwyczajne, bagnica torfowa, pływacz zaniedbany, pływacz drobny, grzybień północny.