Wydawca treści Wydawca treści

Ogród Botaniczny „Arboretum Karnieszewice”

Ogród Botaniczny w Karnieszewicach został powołany w 2016 r., choć historia tego miejsca sięga końca XIX wieku. Dokładna historia powstania „Arboretum Karnieszewice” nie jest znana. Niewątpliwie był to obiekt założony w celu badań nad aklimatyzacją, rozwojem i możliwościami produkcyjnymi gatunków obcego pochodzenia w klimacie Pomorza Zachodniego. Głównym obiektem badań była daglezja zielona, którą sadzono w dużych ilościach nie tylko w samym Ogrodzie, ale także w okolicznych lasach. Do dnia dzisiejszego zachowały się na terenie Nadleśnictwa Karnieszewice fragmenty starodrzewu daglezjowego oraz pojedyncze, majestatyczne drzewa. Około 300 m od Ogrodu Botanicznego rośnie najgrubsza daglezja w Polsce, której obwód mierzony na wysokości 1,3 m wynosi 490 cm.

Na terenie Ogrodu znajduje się głaz pamiątkowy z wyrytą datą 1881 r. i napisem „Pommern Forst Verein”, postawiony z okazji Zjazdu Pomorskiego Towarzystwa Leśnego. Właśnie tę datę przyjmuje się jako początek funkcjonowania Arboretum.

Ogród Botaniczny zajmuje współcześnie obszar około 19 ha, przy czym kolekcje gromadzone są na powierzchni 4,80 ha w starej części ogrodu, który udostępniony jest dla zwiedzających. Ta część w pełni zagospodarowana jest turystyczne. Są tutaj alejki, mosty, altana oraz miejsca odpoczynku. Pozostały teren to ciekawie ukształtowany fragment lasu bukowego. Obecnie stanowi on rezerwę, która umożliwi Ogrodowi Botanicznemu dalszy rozwój.

Ciekawostki Ogrodu Botanicznego

Arboretum w Karnieszewicach słynie z okazałych daglezji zielonych (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco), których wysokość sięga nawet 48 metrów. Wyjątkowo urokliwa jest aleja utworzona z tych drzew. Stojąc pomiędzy stuczterdziestoletnimi okazami można wyobrazić sobie północnoamerykański las złożony z tych olbrzymów.

W kolekcji ogrodu znajduje się wiele innych gatunków drzew z Ameryki Północnej. Do najciekawszych należy Quercus x richterii - dąb będący mieszańcem dębu błotnego i czerwonego. Wśród najstarszych drzew Arboretum znajduje się tulipanowiec amerykański (Liriodendron tulipifera L.), cyprysik Lawsona (Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray) Parl.), cyprysik groszkowy (Chamaecyparis pisifera Endl.), choina kanadyjska, żywotnik olbrzymi, orzesznik pięciolistkowy.

Starodrzew uzupełniają gatunki europejskie, głównie  jodły kaukaskie (Abies nordmanniana (Steven) Spach), dęby burgundzkie (Quercus cerris L.), kasztan jadalny (Castanea sativa Mill.).

W arboretum rośnie również stary egzemplarz buka pospolitego w odmianie paprotkowej- Fagus sylvatica L. ‘Aspleniifolia’, z mocno powcinanymi, pierzastymi liśćmi. Jest to wolno rosnące drzewo o gęstej, szeroko rozpostartej koronie, które można podziwiać przy głównej alei ogrodu. 

Wśród młodych nasadzeń rozwijane są kolekcje różaneczników, klonów, buków oraz dębów. Można tu zobaczyć klon grabolistny (Acer carpinifolium Sieb. et Zucc.), Shirasawy (Acer shirasawanum Koidz.), okrągłolistny (Acer circinatum Pursh), pensylwański (Acer pensylvanicum L.). W arboretum znajdują się ponadto kwitnące okazy śniegowca wirginijskiego (Chionanthus virginicus L.), leszczynowca chińskiego (Corylopsis sinensis Hemsl.) i magnolii parasolowatej (Magnolia tripetala (L.) L.)

Wyjątkowo bogate w gatunki jest również runo leśne, które zachowało się w stanie zbliżonym
do naturalnego. Można tu znaleźć większość charakterystycznych dla żyznych lasów liściastych gatunków roślin zielnych. Naturalnie i obficie rośnie podkolan zielonawy (Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.) i kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine (L.) Crantz). Od dziesiątków lat utrzymują się, sztucznie wprowadzone na początku istnienia Arboretum, wiechlina Chaixa (Poa chaixii Vill.) i kosmatka gajowa (Luzula luzuloides (Lam.) Dandy). Na terenie Ogrodu zinwentaryzowano 65 gatunków mchów i wątrobowców. Jeden z gatunków wątrobowców- nowelia krzywolistna (Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt.), oraz dwa gatunki mchów- gładysz paprociowaty (Homalia trichomnanoides (Hedw.) Schimp)  i torfowiec ząbkowany (Sphagnum denticulatum Brid.) podlegają ochronie prawnej.

Wypoczynek w Ogrodzie

Ogród Botaniczny „Arboretum Karnieszewice” wyposażony jest w wiatę edukacyjną, miejsce na ognisko oraz liczne miejsca odpoczynku. Ognisko można rozpalić pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia mailowego do nadleśnictwa: karnieszewice@szczecinek.lasy.gov.pl

Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się w bramie bocznej tj. od drogi płytowej.

Godziny otwarcia

Ogród Botaniczny otwarty jest przez cały rok od godziny 7.00 do zmierzchu, wejście na jego teren jest bezpłatny. Nadleśnictwo Karnieszewice udostępnia obiekt bezpłatnie w ramach prowadzonej zrównoważonej gospodarki leśnej, której jednym z filarów jest działalność społeczna.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGRODU BOTANICZNEGO w załączniku