Wydawca treści Wydawca treści

Centrum Edukacji Ekologicznej

Na terenie Nadleśnictwa Karnieszewice znajduje się ośrodek edukacyjny nazwany Centrum Edukacji Ekologicznej, który znajduje się w miejscowości Trawica.

W Centrum Edukacji Ekologicznej każdy może zostać leśnikiem. Uczymy poprzez zabawę- nikt tu nie sprawdza stanu wiedzy, ani też nie ocenia. W trakcie zajęć staramy się, aby dzieci samodzielnie poznawały przyrodę, konstruowały pytania i wnioski.

Zajęcia odbywają się nie tylko w sali, ale także w lesie, gdzie na przykład „młodzi leśnicy" samodzielnie rozróżniają gatunki drzew czy też odkrywają formy życia na pozornie martwej kłodzie drewna. Pokazujemy dzieciom, jak bardzo złożony jest świat przyrody, który ich otacza oraz, że jednym z jego elementów jest człowiek.

Centrum Edukacji Ekologicznej należy do sieci Klubu Młodego Odkrywcy. Klub to przestrzeń dla eksperymentowania, konstruowania, dyskutowania i odkrywania świata na własną rękę. W klubie nie dajemy gotowych rozwiązań. Na własną rękę
i zgodnie z własnymi zainteresowaniami klubowicze wraz z opiekunami szukają odpowiedzi na naukowe pytania.

W trakcie zajęć wykorzystujemy mikroskopy, prezentacje multimedialne ora filmy dotyczące gospodarki leśnej, polskiej fauny i flory, ekologii.

Zajęcia są bezpłatne, a tematy zajęć ustalamy z opiekunem.

Centrum otwarte jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.00.

Centrum Edukacji Ekologicznej powstało dzięki dofinansowaniu przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013