Lista aktualności Lista aktualności

Arboretum w Karnieszewicach

Arboretum Karnieszewice- arboretum lub dendrarium (z łacińskiego arbor – drzewo), to wyodrębniony obszar, na którym znajduje się kolekcja drzew i krzewów, utrzymywany w celu naukowo-badawczym. Miedzy innymi prowadzone są tu obserwacje nad aklimatyzacją obcych gatunków roślin, które później wykorzystywane są w nasadzeniach parkowych i ogrodowych.

Arboretum Karnieszewickie powstało w drugiej połowie XIX wieku, w czasie gdy leśnicy tworzyli ekonomiczne podwaliny funkcjonowania gospodarstwa leśnego. Próbowano wówczas wprowadzić do doświadczalnictwa leśnego, a następnie do praktyki leśnej, gatunki obcego pochodzenia, których parametry przyrostu i osiągane ostatecznie wielkości dawały nadzieję na intensyfikację produkcji drzewnej.

     Szczególnie duże nadzieje wiązano wówczas z daglezją zieloną, odkrytą w zachodniej części Ameryki Północnej przez szkockiego botanika Dawida Douglasa, który w 1827 roku sprowadził ją i upowszechnił w angielskich parkach.

     Poza daglezją w arboretum posadzono szereg innych gatunków, pochodzących głównie z Ameryki Północnej, jak: choina kanadyjska, żywotnik olbrzymi, cyprysik groszkowy, cyprysik Lawsona, jodła kaukaska, dąb błotny, dąb czerwony.

     Należy pamiętać, że w czasie zakładania arboretum, były to tereny Rzeszy Niemieckiej, stąd okoliczności jego powstania, wybór lokalizacji, nazwiska założycieli, szczegółowe cele jakim obiekt miał służyć, są zupełnie nie znane. Prawdopodobnie arboretum powstało w 1881 roku z okazji Zjazdu Pomorskiego Towarzystwa Leśnego. Przypuszczenia te, potwierdza napis na głazie pamiątkowym, który został odnaleziony w północno-zachodnim narożniku arboretum, a brzmi on: „Pom. Forst. Verein 1881".

            Dziś Arboretum stanowi przede wszystkim doskonały obiekt edukacyjny- swoą wiedzę w zakresie dendrologii zdobywają tu nie tylko studenci kierunków ochrony środowiska (Politechnika Koszalińska) i biologii (Akademia Pomorska w Słupsku), ale również dzieci i młodzież z placówek oświatowych z całego regionu środkowopomorskiego. Arboretum wyposażone jest w wiatę edukacyjną, miejsce na ognisko oraz liczne miejsca odpoczynku.

Arboretum otwarte jest dla zwiedzających od 30 kwietnia do 31 sierpnia w godzinach

od 9.00 do 18.00 oraz od  1 września do 15 października w godzinach od 9.00 do 16.00

od poniedziałku do soboty."